PolskiAngielski
Schowek 0
Twój schowek jest pusty
Koszyk 0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Polityka prywatności

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

migamisie.pl

 

 1. Postanowienia ogólne

Polityka prywatności określa zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych pozyskiwanych przez Administratora zarówno podczas rejestracji konta w sklepie internetowym, korzystania z serwisu, a także w razie dokonywania zakupów bez zakładania konta oraz w przypadku rozpoczęcia subskrybowania newslettera.

 1. Kto jest administratorem danych

Administratorem danych przetwarzanych do celów umowy/marketingu jest Centrum Terapii i Rozwoju Mowy Alicja Iwanowska ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 12/102B, 59-900 Zgorzelec, e-mail: migamisie@op.pl

 1. Jak dbamy o Twoje dane

Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki wdrożonym odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, które mają na celu zapobiegnięcie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Administrator podejmuje wszelkie możliwe środki, aby dane osobowe były:
- przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą,
- uzyskane tylko dla określonych celów i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
- adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane,
- prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
- przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą,
- przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane,
- przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom, których dotyczą, w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania,
- bezpiecznie przechowywane, i nietransferowane bez odpowiedniej ochrony.

 1. Cel wykorzystania danych

Państwa dane osobowe przetwarzane są w związku z:
- koniecznością realizacji umów zawartych przez Państwa z Administratorem, jak również podjętymi działaniami przed zawarciem powołanych umów na Państwa żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),- koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
- Państwa zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, w tym wysyłania informacji handlowej (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
-prawnie uzasadnionym interesem Administratora, w celu marketingu produktów i usług własnych, a także zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
- przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji,
- prowadzenie korespondencji z Klientami,
- dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami, również osób trzecich.

 1. Z jakich informacji korzystamy

Administrator może przetwarzać dane osobowe podane w formularzu przy rejestracji Konta, składaniu Zamówień lub dokonywaniu Rezerwacji w Sklepie Internetowym (w szczególności: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), nr rachunku bankowego, a w przypadku Klientów niebędących konsumentami dodatkowo nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz pozostałe dane zebrane w trakcie korzystania ze Sklepu Internetowego, Dane Osobowe podane w celu korzystania z newslettera, podawane podczas korzystania z formularza kontaktowego, czy przekazywane podczas składania reklamacji;

 1. Czy musisz podać swoje dane

Podanie przez Państwa danych osobowych w sklepie internetowym jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych uniemożliwi Państwu zawarcie umowy z Administratorem lub korzystanie ze Sklepu i usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora.

 1. Jaka podstawa prawna

Zgodnie z obowiązującym od 25 maja 2018 roku Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”) przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania danych.

 1. Komu możemy przekazać dane

Do kategorii odbiorców danych osobowych należą: instytucje finansowe, operatorzy pocztowi, kurierzy, podmioty świadczące usługi hostingowe/serwera i podmioty z branży informatycznej, podmioty świadczące usługi prawne i w zakresie dochodzenia należności.

 1. Jakie prawa ci przysługują

W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiadają Państwo prawo do dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przenoszenia, wniesienia skargi do organu nadzorczego, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez okres po sprzedażowej obsługi umowy, wywiązania się z obowiązku prawnego nałożonego na Administratora (wynikającego np. z przepisów o rachunkowości i przepisów podatkowych) lub do cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie uprzednio udzielonej zgody.

 1. Zabezpieczenie danych

Administrator ochrania Państwa dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa i ochrony danych.

 1. Dodatkowe informacje

W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji Zasad określonych w niniejszej Polityce Prywatności w związku ze zmianami obowiązujących przepisów, rozwoju funkcjonalności lub Usług Elektronicznych podyktowany postępem technologii internetowej. Aktualizacja zasad będzie dostępna na stronie internetowej sklepu. Administrator poinformuje o każdej zmianie treści niniejszej Polityki.

 


Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu